• „NOWOCZESNA SZKOŁA, NOWOCZESNA EDUKACJA

     – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal

     i  szkolenia dla nauczycieli i rodziców”

     Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

     OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01 sierpień 2017r.  – 31 lipiec 2019r.

     CELE PROJEKTU:

     - zwiększenie szans edukacyjnych,

     - zmniejszenie dysproporcji w procesie kształcenia,

     - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, technologii informacyjno- komunikacyjnych, kreatywności, oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy,

     - szkolenia dla nauczycieli i rodziców,

     - doposażenie szkół,

      

     Miejsce realizacji projektu przez miasto Białogard:

     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Świdwińska 7

     Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego, ul. Chopina 8

     Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika, ul Grunwaldzka 53

     Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego, ul. Kołobrzeska 23

      

     Projekt zakończony!!!