• Tygodniowy plan zajęć

    •  Informacja o projekcie „Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne”   

     Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne”, realizowany w ramach Działania 7.7 RPO WZ 2014-2020, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

     Trudna sytuacja pandemiczna dotyka nas wszystkich, jednakże zauważalny, negatywny wpływ nauki zdalnej na dobrostan i kondycję psychiczną dzieci w szczególny sposób niepokoją dziś nas dorosłych – rodziców, nauczycieli, wychowawców, trenerów, psychologów i pedagogów. I dlatego to my dorośli jesteśmy zobowiązani stanąć teraz na wysokości zadania i wesprzeć dzieci w każdy możliwy sposób.

     Przyjęty właśnie do realizacji projekt jest częścią szerokiego pakietu działań antycovidowych, realizowanych w naszym regionie z inicjatywy Województwa Zachodniopomorskiego.

     31/10/2021 r.

     Projekt „Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne”   

     Uczniowie naszej szkoły rozpoczęli udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu „Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne”.  

     To projekt realizowany w ramach Działania 7.7 RPO WZ 2014-2020, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, będący częścią szerokiego pakietu działań antycovidowych, realizowanych w naszym regionie z inicjatywy Województwa Zachodniopomorskiego.  

     W związku z otrzymaniem grantu uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3  w Białogardzie w  roku szkolnym 2021/2022  zostali objęci następującymi formami wsparcia:    

     • zajęcia z języka obcego    

      • zajęcia polonistyczne      

     • zajęcia sportowe    

      • zajęcia techniczne    

      • zajęcia wokalne  

      • zajęcia chemiczne    

      • konsultacje z psychologiem  

                                     Dyrekcja szkoły

      

     Plan_zajec.docx  

     Zajęcia języka obcego

     Zajęcia chemiczne

     Realizacja działań w ramach grantu POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

     UWAGA:

     Na podstawie Umowy WWS/141/2021-22 o powierzenie grantu na realizację projektu grantowego pn. POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego  w Białogardzie, usunęła ze zbiorów danych wszystkie powierzone jej na podstawie umowy dane osobowe uczestników projektu.

   • Galeria zdjęć

     brak danych
   • Galeria zdjęć

     brak danych