• ...

   • PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO

    W BIAŁOGARDZIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

     

    Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

    · Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;

    · Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;

    · Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;

    · Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;

    · Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;

    · Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;

    · Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej;

    · Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania czasu wolnego.

    · W okresie pracy zdalnej:

    • wyrażanie głosu uczniów, w tym czego potrzebują,

    • wspieranie uczniów wykluczonych, zarówno pod względem technicznym, jak i osamotnienia,

    • dbanie o utrzymanie komunikacji i poczucia wspólnoty.

     

    Termin

    Zadania

    Formy realizacji

    WRZESIEŃ

    Wybór do Samorządu Uczniowskiego  (SU) w poszczególnych klasach w szkole

    Wybory przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego w  poszczególnych klasach

    02-11.09.2020 r.

    Wybór przewodniczącego/ przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021

    Kampania wyborcza i wybory do S.U., w tym:

    14.09 - 17.09.2020 r.

    _ Zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego/ przewodniczącą SU

     

    18.09.2020 r.  _wywiady z kandydatami na przewodniczącego/ przewodniczącą SU

     

    18.09 – 25.09.2020r. _kampania wyborcza, prezentowanie się kandydatów

     

    28.09.2020 r. poniedziałek [8.00-11.00,  s. 12]

    _Wybór przewodniczącego/ przewodniczącej SU w roku szkolnym 2020/2021

    Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego

    29.09.2020 r.  14.20-15.05, s. 18 _Zebranie samorządu:

    _ Wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy,

    _Ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji,

    _Przedstawienie planu pracy SU Dyrekcji Szkoły.

    Międzynarodowy Dzień Kropki 15.09.2020 r. 

    We wtorek 15.09.2020 r. ubierz „coś w kropki”. Zachęcamy do udziału całe klasy- przewidziane wspólne zdjęcia.

    W ciągu tygodnia zachęcamy nauczycieli do przeprowadzenia zajęć i zabaw na zajęciach, których tematem przewodnim będzie kropka [fotorelacja na FB]

    Sprzątanie Świata – początek tegorocznej akcji „Kolorowa Szkoła na Wiosnę”

    Akcja sadzenia cebulek krokusów oraz porządkowania terenów wokół szkoły

    Dzień Chłopaka – Dzień Krawata w naszej szkole 30.09.2020 r.

     

    30.09.2020 r. środa _Zachęcamy, w tym dniu, aby każdy chętny w szkole nosił krawat.

    Przewidziane wspólne zdjęcia uczniów z poszczególnych klas, które włączą się do akcji.

    Październik

    „Chciałabym/chciałbym, aby w tym roku S.U. …”

    Szkolny konkurs na najciekawszy pomysł uczniów dotyczący pracy samorządu, w tym roku szkolnym.

     

    Światowy Dzień Zwierząt - Dzień Kundelka

    Zbiórka karmy ma rzecz schroniska – przez cały miesiąc.

    „Marsz na sześć łap”.

    Spotkanie z …

    Spotkanie z ciekawym człowiekiem – film na FB

    Światowy Dzień Origami

    Sztuka składania papieru – tydzień origami w szkole

    Listopad

    Narodowe Święto Niepodległości

    Gazetka okolicznościowa

    Spotkanie z …

    Spotkanie z ciekawym człowiekiem – film na FB

    Grudzień

    I Ty możesz zostać Św. Mikołajem

    _Konkurs klasowy na najciekawszy list do Św. Mikołaja do 07.12.2020 r.

    _Konkurs klasowy na świąteczne drzwi do klasy do 07.12.2020 r.

    _Dzień Mikołaja w szkole – mile widziane czapeczki i inne akcenty świąteczne-07.12.2020r.

    Dzień Praw Człowieka

    Gazetka okolicznościowa

    Wigilie klasowe – Wigilia bez plastiku

    Akcja _”Wigilia bez plastiku”

    Spotkanie z …

    Spotkanie z ciekawym człowiekiem – film na FB

    Styczeń

    Dzień Kubusia Puchatka

    Akcja „Ubierz coś żółtego” _piątek, 15.01.2021 r.  Wspólne czytanie fragmentów bajek o Kubusiu Puchatku i inne niespodzianki.

    Luty

    Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w pierwszym półroczu.

    Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w pierwszym półroczu.

    Czy jesteś bezpieczny w sieci? -Dzień Bezpiecznego Internetu

     Akcja #jestnaswiecej – kolorowa sznurówka – 09.02.2021 r.

    Akcja #jestnaswiecej – kolorowa sznurówka – 09.02.2021 r. – protest przeciwko działalności hejterów – ubierz pomarańczową sznurówkę

    Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

    Akcja udzielania pierwszej pomocy - propagowanie wiedze wśród uczniów 11.02.2021 r.

    Dzień Sympatii – szkolne Walentynki

    Walentynkowa Poczta Serduszkowa – doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy” 12 i 15.02.2021 r.

    Obowiązujący kolor ubrań w tych dniach to kolor czerwony.

    Spotkanie z …

    Spotkanie z ciekawym człowiekiem – film na FB

    Marzec

    Dzień Wiosny oraz

    Dzień kolorowej skarpetki_ Światowy Dzień Osób z zespołem Downa

    _Konkurs klasowy na wiosenne drzwi do klasy do 19.03.2021 r.

    _Akcja „Przebieranie – niepytanie” - obowiązuje zielony kolor stroju 19.03.2021 r. oraz

    _Akcja „Ubierz kolorową skarpetkę” u nas w szkole również 19.03.2021 r.

    Spotkanie z …

    Spotkanie z ciekawym człowiekiem – film na FB

    Kwiecień

    Dbajmy o Zdowie

    W ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu i Światowego Dnia Zdrowia przygotowanie gazetki SU

    Dzień Ziemi

    Konkurs plastyczno-techniczny dla klas, w tym wykonanie makiety lub plakatu promującego czyste środowisko i walkę na rzecz przeciwdziałania ociepleniu klimatu

    Spotkanie z …

    Spotkanie z ciekawym człowiekiem – film na FB

    Międzynarodowy Dzień Tańca

    Konkurs taneczny połączony z warsztatami tanecznymi

    Maj

    Święto Konstytucji 3 Maja

    Okolicznościowa gazetka

    Dzień Matki

    Okolicznościowa gazetka

    Spotkanie z …

    Spotkanie z ciekawym człowiekiem – film na FB

    Święto Patrona Szkoły

    Okolicznościowa gazetka

    Czerwiec

    Międzynarodowy Dzień Dziecka

    Włączenie się członków S.U. do przygotowań obchodów Dnia Dziecka przez Radę Rodziców

     

    Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w drugim półroczu.

    Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w drugim półroczu. Wnioski do dalszej pracy.

     

    Prace w ciągu roku szkolnego:

    · organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego;

     · współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas;

    · prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego;

    · współudział w uroczystościach szkolnych;

    · udział we wszelkiego rodzaju akcjach charytatywnych - zależnie od potrzeb i możliwości.

    Plan samorządu opiera się na planie wychowawczym szkoły i zadania samorządu wpisują się w następujące obszary:

    · ZDROWIE – edukacja zdrowotna, edukacja ekologiczna

    · RELACJE – kształtowanie postaw społecznych: wybory do Samorządu, wolontariat

    · KULTURA – wartości, normy, wzory zachowań: Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3- go Maja, Święto Patrona Szkoły

    · BEZPIECZEŃSTWO – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

      

     Opiekun SU - Katarzyna Ryglewicz