• Rada Rodziców SP 3 w Białogardzie

     w roku szkolnym 2022/2023

     Klasa

     Funkcja w Radzie Rodziców

     Imię i nazwisko członka

     Rady Rodziców

     Funkcja w Radzie Rodziców

      

     1a

     Marcela Rdzanek

     Członek

     1b

     Anna Groszek

     Członek

     1c

     Anna Wołoszyn

     Członek

     2a

     Sebastian Łyczak

     Członek

     2b

     Marta Stańczak

     Członek

     2c

     Katarzyna Cach Lewandowska

     Członek

     3a

     Agata Wieczorek

     Sekretarz Rady Rodziców

     3b

     Agata Dudzicz Rajko

     Członek

     3c

     Paulina Widawska

     Członek

     4a

     Łukasz Nieczkowski

     Członek

     4b

     Anna Jesiołkiewicz

     Członek

     4c

     Dominik Jackiewicz 

     Przewodniczący Rady Rodziców

     5a

     Karolina Binkowska

     Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców

     5b

     Aleksandra Maląg Grabia

     Członek

     5c

     Agnieszka Piwowarczyk

     Członek

     6a

     Katarzyna Pawlukiewicz

     Członek

     6b

     Iwona Chmielewska

     Członek

     6c

     Jacek Łodziński

     Członek

     7a

     Natalia Zielińska

     Członek

     7b

     Katarzyna Stasiak

     Członek

     8a

     Łukasz Nieczkowski

     Członek

     8b

     Joanna Gudalewicz

     Członek

     8c

     Marta Stańczak

     Członek

     8d

     Agata Paszkowska

     Członek

     8f

     Agnieszka Posiadała Wandycz

     Członek